Auteur: Zorgpastor

Kerstwens 2017 | overdenking

Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint, ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuwgeboren kind! Wat is de verwondering groot wanneer we weer een klein, prachtig gemaakt mensenkind in onze armen houden. Een geboorte van een kind roept gevoelens van verbazing, van dankbaarheid en van blijdschap op. Een geboorte is een wonder van de bovenste…

Hegebeintum | spreekbeurt

]6 augustus 2017, Hegebeintum In Hegebeintum staat, op de hoogste terp (8.80 m boven NAP) van Friesland, Nederland en Duitsland, een Romaanse kerk die gebouwd is in de 11e en 12e eeuw. Ik mocht voorgaan in een Friese dienst in een eeuwenoude kerk, een bijzondere belevenis. Lezen uit de Friese Bijbel, zingen uit een Fries liederenboek, het Onze Vader samen opzeggen in het…

Hoopvolle toekomst | overdenking

Jeremia 29:11-13 Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.   Wanneer je deze zinnen vertaalt vanuit het…

Kerstkado | overdenking

De adventstijd is voorbij, het wachten is voorbij, want het is Kerstfeest geworden. We hoeven echter niet meer uit te zien naar de geboorte van Jezus. Die belofte is 2000 jaar geleden vervuld, het kindje in de kribbe is voltooid verleden tijd. Toch mogen we met blijdschap de geboorte van Jezus gedenken. Want God heeft zich geopenbaard op een manier…