Welkom bij Zorgpastor!

Na mijn theologische opleiding en na een aantal jaren als predikant in een gemeente te hebben gewerkt, heb ik mij toegelegd om pastorale hulp te verlenen zowel in zorginstellingen, kerkelijke gemeenten als ook aan particulieren. Tevens verzorg ik spreekbeurten in kerkelijke gemeenten.

Kerkelijke gemeenten zijn vaak vacant en de pastorale zorg wordt overgelaten aan de leden van de gemeente. Aangezien de leden meestal zelf een gezin en een baan hebben, is het niet eenvoudig pastorale zorg te leveren. Helemaal niet wanneer er vraag is naar meer dan alleen een luisterend oor. Vooral rouw- en trouwdiensten vragen vaak meer dan een gemeenschap kan bieden. Veelal is er behoefte aan gesprekken vooraf en zeker bij een naderend afscheid kan die wens sterk aanwezig zijn.

Niet alleen voor kerkelijke gemeenten en kerkgangers, maar ook voor niet-kerkgangers, is pastorale zorg relevant. Regelmatig is een predikant/pastoraal werker nodig voor een aanstaande trouw- of rouwdienst, wanneer men niet kan terugvallen op een kerkgemeenschap. Daarnaast hebben verzorgingstehuizen vanwege de bezuinigingen niet allemaal de beschikking over een vaste pastor en kan er gebruik gemaakt worden van een pastor op afroep.

In principe wil ik de helpende hand bieden aan een ieder die daar behoefte aan heeft, ongeacht hun persoonlijke levensovertuiging. Mijn zorg wil ik laten samengaan met zingeving door niet alleen mee te leven, maar ook te helpen om beter te kunnen omgaan met het leven.

Ik ontmoet u graag!

Jan Zeldenrust

 img_3146

 “Elke hand werkt genezend, als hij maar met liefde uitgestoken wordt”