Ervaringen

Toen onze moeder Henny overleed hebben wij ds. Zeldenrust benaderd. Zij had ds. Zeldenrust in haar gemeente in Delfzijl meegemaakt als dominee en was zeer over zijn werk en karakter te spreken. Dat we voor ds. Zeldenrust kozen als begeleider van haar uitvaart, was daardoor een logische zet. We denken dat onze moeder het een waardige afsluiting had gevonden van haar leven hier op aarde. De dienst was betrokken en ingetogen, precies zoals zij zou hebben gewild.

T. J. van der Hoek 


Nadat mijn man plotseling was overleden wat een hele schok voor ons was hebben we de hulp van Ds Zeldenrust gekregen. Het was bijzonder prettig om te praten en te overleggen hoe alles verder geregeld moest worden. Het gaf ons troost en een warm gevoel van betrokkenheid. Ook de familie heeft dit zo ervaren. Ondanks het verdriet en we weer verder moeten, kijken we met een goed gevoel op het afscheid terug. We zijn daar Ds Zeldenrust zeer dankbaar voor zoals alles is gegaan.

Hannie en de kinderen 


Ds. J. Zeldenrust heeft mij bijgestaan tijdens de ziekte en het overlijden van mijn man. Hij heeft de palliatieve en geestelijke begeleiding van mijn man gedaan en heeft mij bijgestaan in de voorbereiding van de uitvaart. Tevens verzorgde hij de dankdienst voor het leven van mijn man. In het hele proces was er niet alleen aandacht voor mij, maar ook voor de naaste familie. Wij hebben ds. Zeldenrust leren kennen als iemand die in ruime mate beschikt over de capaciteiten en compassie om mensen, die in deze situatie verkeren, te begeleiden. Hij heeft zijn werk naar volle tevredenheid verricht. Wij danken ds. Zeldenrust voor zijn grote inzet en professionaliteit en bevelen hem van harte aan als geestelijk verzorger tijdens het hele stervensproces en de nazorg daarvan.

Echtgenote C.G. Bosscher-Koster en kinderen 


Nadat mijn man is overleden wil ik u als zijn echtgenote graag vertellen over onze voorganger die ons een hele goede begeleiding en pastorale zorg heeft gegeven.  Jan Zeldenrust is zeker iemand die naast de mensen staat, hij zei steeds: Als jullie me nodig hebben ben ik er, al is het midden in de nacht. Hij geeft ons een heel warm gevoel. Ik raad iedereen aan die hulp nodig heeft op pastoraal gebied om hem te raadplegen. Zeker in verdrietige en moeilijke omstandigheden, zoals bij ons, vinden we hem een hele liefdevolle man. Ik ben blij dat ik dit op mocht schrijven, want het komt uit het diepst van mijn hart en ook van dat van mijn kinderen.

Ettie Jager en kinderen