Hoopvolle toekomst | overdenking

images-2Jeremia 29:11-13

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.

 

Wanneer je deze zinnen vertaalt vanuit het Hebreeuws en zo dicht mogelijk bij de grondtekst blijft, dan geeft deze tekst aan dat een einde van het wachten in zicht is en dat God op het gebed van zijn volk inkomt. Hijzelf zal er voor zorgen dat er een nieuw begin mogelijk is. Hij is degene die ons een hoopvolle, een nieuwe toekomst kan geven. Geluk in plaats van ongeluk. Dit zijn woorden die we graag horen aan het begin van een nieuw jaar. God belooft in deze woorden dat Hij ons graag het goede geeft, maar tegelijkertijd beseffen we dat God en wij nog wel eens verschillen in onze opvatting van wat goed voor ons is. Onze tekst geeft echter aan dat we ervan uit mogen gaan dat God het goed met ons voorheeft. Hij wil ons de goede weg wijzen waar de nieuwe toekomst op ons wacht. Hij zegt er wel iets bij. Deze toekomst is voor jou en mij, mits we Hem oprecht zoeken. Hij roept jou en mij op om een relatie met Hem te onderhouden. Zonder een relatie met God zal er van een hoopvolle toekomst niet veel terecht komen. Als wij naar Hem op zoek zijn, zo belooft Hij, dan zal Hij zich laten vinden. Onze zoektocht naar God is een tocht waarvan de afloop al vaststaat. We komen bij Hem terecht. Hij staat garant voor een gelukkige toekomst. Hoe graag we ook houvast willen hebben aan een zekere toekomst hier op aarde,  hoe graag we ook verzekerd willen zijn van een gelukkige toekomst in het hier en nu, de enige gelukkige toekomst vinden we bij God. Dit jaar is nu nog bijna blanco en zal zeker goeds met zich meebrengen als God dit jaar mag invullen. Vanaf vandaag nog 360 lege bladzijden die God wil beschrijven. Als we zoeken naar de wil en weg van God zal Hij ons zijn wil en weg duidelijk maken. Hij zal bladzijde voor bladzijde ons leven beschrijven met zijn goedheid, met zijn nooit aflatende zorg, met zijn oneindige liefde.

We mogen dit jaar ingaan met de verwachting dat God het goede met en voor ons op het oog heeft. Wanneer wij Hem oprecht zoeken en wanneer ons hart naar Hem uitgaat dan belooft Hij een betrokken God te zijn.  Ik spreek de wens uit dat 2017 een jaar mag worden waarin God een grote plaats in jouw en mijn leven mag innemen. Immanuel: God met ons! Dan zal dit nieuwe jaar zeker een gelukkig en hoopvol jaar zijn.