Kerstwens 2017 | overdenking

Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint, ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuwgeboren kind!

Wat is de verwondering groot wanneer we weer een klein, prachtig gemaakt mensenkind in onze armen houden. Een geboorte van een kind roept gevoelens van verbazing, van dankbaarheid en van blijdschap op. Een geboorte is een wonder van de bovenste plank. Deze maand gedenken we de geboorte van Jezus. In hoeverre verwonderen wij ons over deze unieke geboorte? Jezus is als kindje op deze wereld gekomen, op precies dezelfde manier als jij en ik. Kwetsbaar en klein. Tevens is Hij de Zoon van God en Hij komt rechtstreeks uit de hemel. Hij is God en mens. Begrijpelijk dat mensen moeite hebben met dit fenomeen, een maagdelijke geboorte. Het is wonderlijk, miraculeus, verbazingwekkend, het is ongelooflijk en toch waar. Jezus is een wonder op zich. Jesaja (9:5) noemt een aantal namen van de Here Jezus en een van die namen luidt: Wonderbaar. Niet alleen zijn geboorte roept verwondering op, maar zijn hele leven. Want zijn naam is wonderbaar en Hij deed zijn naam eer aan. Een aanhoudende reeks van wonderen vergezelde Jezus en deed ons versteld staan: water werd in wijn veranderd; zieke mensen werden beter en boze geesten uitgedreven; zelfs doden stonden op en de golven en wind gehoorzaamden Hem; met 2 broodjes en 5 vissen voedde Hij 5000 mensen! Hij deed het buitengewone! Iedereen die kennis met Hem maakte, verwonderde zich. En wonder boven wonder veranderde de afschuwelijke plaats Golgotha, waar het erop leek dat de haat hoogtij vierde, in een plaats van liefde. Het kruis werd de plaats waar de liefde van God en de haat van de mensen elkaar ontmoetten, en …….. de liefde heeft het gewonnen. Gestorven en daarna opstaan uit de dood, is dat niet een wonder van de eerste orde? Jezus is geboren om voor ons te sterven zodat wij opnieuw geboren konden worden. Nieuwe mensen op wie het predicaat wonderbaar van toepassing is. Niet omdat wij wonderbaar zijn, maar omdat Jezus wonderbaar is.

Al zijn we oud, ouder, oudst of ziek, zieker, ziekst, we zijn en blijven nieuwgeboren mensen dankzij onze wonderbare Jezus. Wanneer de dag aanbreekt dat we Hem mogen ontmoeten, zullen we ook naar lijf en leden totaal vernieuwd worden. Geen wereldwonder, maar een hemelwonder!

Het feest van de nieuwgeboren Heer staat weer voor de deur. Ik wens je, in jouw persoonlijke situatie, bijzonder gezegende kerstdagen toe. Dat het dagen mogen zijn van blijde verwondering vanwege de komst van Jezus Christus voor jou. Tevens bid ik je van harte toe dat Jezus jou, in het nieuwe jaar 2018, wonderbaar nabij zal zijn.

Kan ik mij nog verwonderen
Over
God, die hemel en aard geschapen heeft
Kan ik mij nog verwonderen
Over Hem, die aan alles waarde geeft
Kan ik mij nog verwonderen
Over de geboorte van het Kind
Kan ik mij nog verwonderen
Over Jezus, die zondaren mint
Kan het mij nog verwonderen
Dat Hij niet dood is, maar leeft
Kan het mij nog verwonderen
Dat Hij al het gebeuren vast in handen heeft
Kan het mij nog verwonderen
Dat Hij voor mijn onvolmaakte liefde is gezwicht
Kan het mij nog verwonderen
Dat zijn volmaakte liefde op mij is gericht 

Ja Heer, ik verwonder mij
Het begrijpen is te wonderbaar voor mij
Ik kan er met mijn verstand niet bij
U bent het wonder boven wonder
En daarover verwonder ik mij blij