Handelingen 2 vers 37 en 38

Doopdienst in Delfzijl